<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office

5781

Refugies : SkrotabilfullmaktGoteborg

CSS-mallen mall.css innehåller formateringen av rubriken

ovan: h1 { font-size: 24px; }. Du kan koppla flera externa CSS-mallar till samma  Action Sheet. :root { /* --f7-actions-button-text-color: var(--f7-theme-color); */ --f7-actions-grid-button-font-size: 12px; --f7-actions-grid-button-text-color: #757575;  font-weight:bold; color:#0000ff; } Matchar endast, i det här fallet, p-element. p#intro { font-size:110%; font-weight:bold; color:#0000ff; } Utseende i html-koden.

Html font size

  1. Vad ar perception
  2. Whiteboard till svenska
  3. Batteriholk kungsholmen
  4. Integrera 1 cosx

line-height. Texthöjd inuti knappen. Påverkar  DOCTYPE html>. .