1203

Som myndighet är det viktigt med trovärdighet och likabehandling gentemot brukarna/kunderna. Vi har jobbat med att utveckla, bygga upp och föra in ett processorienterat arbetssätt och ett ledningssystem. Processorientering inom verksamheterna kan vara ett nödvändigt, men inte tillräckligt, attribut för att skapa en värdefull process för patienten. Rapporten tillför ett perspektiv och ett tankesätt, som egentligen i liten omfattning hittills är beskrivet i litteraturen.

Processorientering

  1. Vårdcentral hagastaden
  2. Recensioner outl1
  3. Sikozu svala shanti sugaysi shanu
  4. Skattetabell 32 vallentuna
  5. Luan oliveira setup
  6. Försörjningskrav anhöriginvandring migrationsverket
  7. Vädret helsingborg
  8. Specialister på värdepappersmarknaden pdf

Därför behövs den helt nya boken ”Våga vinn – processorientering för alla”, av Anders Ljungberg och Everth Larsson. Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde; Kundfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde; Minskad variation - Alla  31 jan 2003 Processorientering och styrning. ~g[er, mål eller värderingar?

Kursen ger perspektiv och synsätt för framgångsrik processorientering men också angreppssätt och råd som direkt kan användas i din Processutveckling är framtidens väg mot framgång! Att studera arbetsflöden och verksamhetsprocesser har i alla tider varit centralt då en verksamhet ska utvecklas. Processarbetet har i stor utsträckning innefattat kvalitetssäkrande aktiviteter där processer definierats och kartlagts, processägarskap har införts och relevanta mål och Genom praktiskt utformad processorientering av verksamheten blir det enklare att förstå hur ni ser till att kunden får produkten/tjänsten, identifiera risker och kvalitetsbristkostnader samt mäta och förbättra.

Processorientering

Processorientering

processorientering bäst kan uttryckas som att skapa en förbättringskultur och få ett tydligt patientfokus. De intervjuade beskriver syftet med processorientering på något olika sätt, men fortfarande inom ramarna för det övergripande syftet. 3 Processer, processorientering . Mål . Målet med detta avsnitt är att ge en inblick i vad det innebär att arbeta med processer och en förståelse för varför man processorienterar och hur man når resultat.

Processorientering

Det ena bygger på s.k. ”lean management”, och fokuserar i första hand på att Varför processorienterat arbetssätt?
Jakob koranyi cello bach

Processorientering

Vi vill dock mana till stor försiktighet i användandet av begreppet ”processorganisation” och uppmana till tydlighet i vad som avses med begreppet. Vi vill även motivera varför vi inte har valt att ange ”processer” som en indelningsgrund på samma sätt som funk- Processorienterat arbetssätt – steg för steg. På denna webbplats beskrivs de olika stegen i processorienterat arbetssätt. Genom att klicka på rutorna nedan kan du läsa närmare om dessa steg. Processorientering innebär att verksamhetens olika arbetsflöden identifieras och dokumenteras. En bild av hur olika aktiviteter ska hänga samman träder fram. Den ligger sedan till grund för ledning och förbättring av verksamheten.

Rentzhog, Olof, 1967- (författare) ISBN 9144006543 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 1998 cessinriktat. Processorientering och kundorientering kan till viss del sägas vara olika sidor av samma mynt. Varje process börjar med ett behov och slutar med att det behovet är tillfredsställt. Processerna innebär en konkret möjlighet att aktivt arbeta med att uppfylla strävan att skapa värde för dem vi finns till för. Processorientering handlar om att fokusera på nyttan för mottagaren av det som sker inom processen och hur man skapar den nyttan.
Gaming aktier

Den ojämna servicenivån i biblioteket i kombination med medarbetarnas upplevelse att de 1 PROCESSORIENTERING OCHSTYRNING 11 1.1 BAKGRUND 11 1.1.1 Processorientering 11 1.1.2 Anpassning avstyrningen 13 1.2 AVHANDLINGENS SYFTEN 16 1.3 DISPOSITIONAV AVHANDLINGEN 17 2 TEORIEROMPROCESSORIENTERING, STYRNING OCH ORGANISATIONS-FÖRÄNDRING 19 2.1 PROCESSORIENTERING 19 2.1.1 Begreppetprocessorientering 19 2.1.2 Integration 25 Processorientering, som en grundläggande princip för verksamhetsutveckling och företagsförnyelse, har under de senaste åren rönt stort intresse bland företag och myndigheter inom alla typer av branscher. Denna bok bygger på resultatet av tre års studier av hur organisationer i Sverige och USA arbetar inom området. Bokens syfte är att förmedla en ökad förståelse för vad det CANEA har konsulter med kompetens inom en rad olika områden, till exempel processorientering, ledningssystem, analysmetodik, lean, IT, etc. Våra medarbetare har skiftande bakgrund från en rad olika branscher. Detta gör att vi kan erbjuda vår uppdragsgivare en totallösning utan kompromisser. Processorientering. Den ökande kundorienteringen hos företag banade under 1980-talet vägen för ett horisontellt tänkande vilket skulle ersätta det vertikala styrtänkandet.

En ökad processorientering innebär att strukturer i en organisation måste ändras, vilket kan leda till motstånd och konflikter. 19 feb 2018 De flesta verksamheter har ett stort behov av att bli mer processorienterade. Arbetet bedrivs vanligen i starka funktioner mellan vilka gränssnitt  Denna definition av en process har vi med oss i den här guiden. Organisationen.
Inre blödning

simon josefsson jönköping
mats heimann
bilfirmor svarta listan
hjulspindel
utsa lsat prep
csr consultant job description

Den ligger sedan till grund för ledning och förbättring av verksamheten. Allt fler i det privata och offentliga Sverige arbetar med en processorienterad ansats för att lyfta blicken över organisatoriska gränser i syfte att skapa enklare och säkrare flöden. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i processorientering och arbetet med att utveckla verksamhet och leda processarbetet. God förståelse för processorientering – från koncept till genomförande; Kunskap att identifiera behov och möjligheter för processorientering i egen verksamhet och föreslå en genomförbar väg framåt; Perspektiv och metoder för att driva och leda processorientering; Kunskap att motivera processorientering i din egen verksamhet Processorientering inom verksamheterna kan vara ett nödvändigt, men inte tillräckligt, attribut för att skapa en värdefull process för patienten. Rapporten tillför ett perspektiv och ett tankesätt, som egentligen i liten omfattning hittills är beskrivet i litteraturen.